W serwisie internetowym GPKBojszowy.pl wykorzystywane są pliki cookies. Przeglądając dalej nasz serwis, akceptujesz warunki Polityki prywatności. OK
x
ZASADY odliczeń - woda zużyta bezpowrotnie (napełnianie basenów, podlewanie ogrodów)

2015-07-01 13:13:13

Przypominamy o obowiązku zgłoszenia faktu korzystania z innych niż wodociąg RPWiK źródeł wody oraz ich opomiarowania!!! ZASADY opomiarowania dodatkowego źródła wody oraz odliczeń - woda zużyta bezpowrotnie (napełnianie basenów, podlewanie ogrodów):

1. W przypadku korzystania z innego niż RPWiK lub dodatkowego źródła wody ( studnia hydroforowa) na potrzeby gospodarstwa domowego, jeżeli woda zużyta z tego źródła wprowadzana jest do kanalizacji,  klient zobowiązany jest:

-  poinformować o tym fakcie  przedsiębiorstwo,

-  zwrócić się o warunki techniczne zabudowy wodomierza i zgodnie z tymi warunkami opomiarować źródło wody,

-  zgłosić zabudowany licznik do oplombowania (koszt plombowania zgodnie z aktualnym cennikiem GPK Sp. z o.o. ).

2. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość wody bezpowrotnie zużytej (np. podlewanie ogrodu, utrzymanie czystości obejścia, napełnianie basenu itp.) uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego i oplombowanego przez przedsiębiorstwo wodomierza, zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.


 

Back to news list