W serwisie internetowym GPKBojszowy.pl wykorzystywane są pliki cookies. Przeglądając dalej nasz serwis, akceptujesz warunki Polityki prywatności. OK
x
Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia "Dokumentacja projektowa - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bojszowach"
1. Ogłoszenie o zamówieniu


2. SIWZ
3. Formularze do wypełnienia
4. Zmiany SIWZ - data publikacji 27.06.2012 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - 17.07.2012 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 30.07.2012 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 19.02.2014 r.
PRZETARG NIEOGRANICZONY z 14 stycznia 2014 r.- SUKCESYWNY ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH O KODZIE 190805 Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOJSZOWACH

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 19.02.2014 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu „śmieciarka”
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Formularz Oferty-zał. 1
4. Oświadczenia-Zał. 2
5. Wykaz Wykonanych Dostaw - zał. 3
6. Wzór Umowy
7. Dokumenty finansowe 1
Dokumenty finansowe 2
8. Odpowiedzi na pytania 7.12.2016
9. Odpowiedzi na pytania 12.12.2016
10. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 16-12-2016
11. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia