W serwisie internetowym GPKBojszowy.pl wykorzystywane są pliki cookies. Przeglądając dalej nasz serwis, akceptujesz warunki Polityki prywatności. OK
x

Bojszowy


Herb Bojszów
Program ograniczenia niskiej emisji w gminie Bojszowy

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. jako Operator realizowało przez 5 lat "Program ograniczenia niskiej emisji" dla gminy Bojszowy. Uczestniczący w "Programie ograniczenia niskiej emisji" mieszkańcy otrzymywali w formie dotacji częściowy zwrot kosztów zgodnie z wytycznymi Programu, było to 75% wartości inwestycji jednak nie więcej niż 7 500,00 zł. W ciągu trwania całego programu zrealizowano 691 zadań na łączną kwotę 7 943 573,30 zł. Poniżej przedstawiamy tabelę z rozbiciem na poszczególne lata, która zawiera ilość zrealizowanych zadań oraz ich wartość:

  2003 2004 2005 2006 2007 Razem
ilość zadań 81 163 149 122 156 671
piece 81 130 125 95 124 555
kolektory - 33 24 27 32 116
nakłady inwestycyjne ogółem brutto [zł] 901 271,11 1 976 176,31 1 818 608,55 1 419 862,59 1 827 654,74 7 943 573,30
w tym kolektory [zł] - 354 367,60 412 918,32 273 754,17 341 800,58 1 382 840,67

Można zatem stwierdzić że ok. 40% gospodarstw domowych w Gminie Bojszowy jest zaopatrzonych już w nowoczesny kocioł grzewczy.

Prace Operatora to nie tylko realizacja Programu. W dalszym ciągu zgodnie z umową z Gminą jesteśmy zobowiązani do „czuwania” nad zamontowanymi urządzeniami. Operator to także łącznik pomiędzy Inwestorem a Instalatorem, a wiadomo nie da się uniknąć konfliktów i właśnie od rozwiązywania ich i pomagania, czy też doradzania mieszkańcom w różnych kwestiach dotyczących urządzeń grzewczych jest Operator. Przez lata realizacji Programu, oprócz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza podniósł się również poziom wiedzy mieszkańców Bojszów w zakresie likwidacji źródeł niskiej emisji oraz aktywizacja społeczności lokalnej w celu walki z tym problemem. Realizacja Programu przyczyniła się również do poprawy warunków życia ze względu na czystsze powietrze oraz polepszenie warunków estetycznych gminy. Gmina Bojszowy poprzez to, że była jedną z pierwszych, które opracowały i wdrożyły do realizacji Program Ograniczenia Niskiej Emisji, dała przykład innym samorządom do walki z problemem zanieczyszczeń powietrza.

Później swe Programy rozpoczęły też takie gminy jak Imielin czy Miedźna, gdzie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. jako Operator uczestniczy przy realizacji Programu.

Wszelkie informacje dotyczące Programu mogą państwo zasięgnąć w Biurze Obsługi Klienta mieszczącego się w budynku GPK przy ul. Św. Jana 52 jak i pod nr tel. (032)218-94-36, (032)218-90-74.
Można również zasięgnąć informacji drogą elektroniczna pod adresem: gpk@hot.pl