W serwisie internetowym GPKBojszowy.pl wykorzystywane są pliki cookies. Przeglądając dalej nasz serwis, akceptujesz warunki Polityki prywatności. OK
x

Imielin


Herb Imielin
Program ograniczenia niskiej emisji w mieście Imielin
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Bojszowy od 2004 roku pełniło rolę Operatora „Programu ograniczenia niskiej emisji” także w mieście Imienin. Piąta i jak na razie ostatnia edycja zakończyła się w styczniu 2009 roku. Podczas wszystkich pięciu etapów Programu w Imielinie nasza firma jako Operator pomogła w realizacji 455 zadań w tym wykonano 383 modernizacji kotłowni węglowych wraz z montażem pieca węglowego, dokonano modernizacji kotłowni wraz z montażem kotła opalanego gazem w 18 budynkach i zamontowano także 54 kolektory słoneczne na potrzeby C.W.U.

Program w Imielinie tak jak i w Bojszowach cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców gminy, a chętnych przybywało z każdym rokiem programu. Przez duże zainteresowanie i ograniczoną liczbę chętnych w Programie imielińskim co roku dokonywano losowania, dzięki któremu wyłanialiśmy szczęśliwców, którzy mogli skorzystać z dofinansowania.

W Imielinie wynosiło ono odpowiednio dla kotłów węglowych i kolektorów słonecznych 7500 zł jednak wartość modernizacji musiała wtedy wynieść minimum 10000 zł. Poniżej przedstawiamy zestawienie finansowe PONE Imienin.

2005 2006 2007 2008 2009 Razem
Ilość zrealizowanychzadań w danym roku 64 88 91 105 104 452
Wartość wykonanych zadań [zł] 743 547,52 1 069 345,4 1 141 102,78 1 302 046,2 1 270 336,4 5 526 378,3
Środki użytkownika [zł] 263 118,73 385 848,74 447 524,19 510 812,85 473 836,4 2 081 140,91
Dotacja WFOŚiGW 480 428,79 683 496,66 683 781,59 791 233,35 796 500 3 435 440,39