W serwisie internetowym GPKBojszowy.pl wykorzystywane są pliki cookies. Przeglądając dalej nasz serwis, akceptujesz warunki Polityki prywatności. OK
x

Miedźna


Program ograniczenia niskiej emisji w gminie Miedźna.

W 2006 roku Gmina Miedźna wzorem Gminy Bojszowy postanowiła również wdrożyć Program ograniczenia niskiej emisji”. Program, którego Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. było Operatorem trwał przez 3 lata i zakończył się w roku 2007. Wcześniej bo w 2005 roku przeprowadzono ankietyzację wśród mieszkańców całej Gminy. Do Programu zgłosiło się ponad trzystu właścicieli budynków położonych na obszarze Gminy Miedźna tj. z miejscowości Frydek, Góra, Wola, Miedźna, Gilowice, Grzawa. Program w Miedźnej obejmował wyłącznie wymianę kotłów starej generacji na nowe niskoemisyjne. W pierwszym roku po wdrożeniu Programu zrealizowaliśmy jako Operator wraz z Urzędem Gminy Miedźna 98 zadań. Podczas drugiej edycji Programu udało się zrealizować 83 zadania a podczas trzeciej 127 modernizacji kotłowni. Poniżej przedstawiamy ogólny koszt realizacji Programu z podziałem na lata.

2006 2007 2008 Razem
ilość zadań 98 83 127 308
udział gminy [zł] 683 693,06 578 519,71 887 378,37 2 149 591,00
udział mieszkańców [zł] 447 580,74 357 681,86 576 826,88 1 382 089,40