W serwisie internetowym GPKBojszowy.pl wykorzystywane są pliki cookies. Przeglądając dalej nasz serwis, akceptujesz warunki Polityki prywatności. OK
x

Taryfa


Na terenie Gminy Bojszowy obowiązują następujące ceny za odprowadzane ścieki w zależności od grupy taryfowej:

Zgodnie z art. 24e ust.3 ustawy z dn. 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [Dz.U. z 2017r., poz. 328], Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bojszowach informuje o cenach za odbiór ścieków, jakie obowiązują na terenie gminy Bojszowy w okresie 3 lat, od dnia 30 maja 2018r. (decyzja GL.RET.070.7.121.2018)

I. Ceny za usługi odbioru ścieków:

1) w pierwszym roku obowiązywania taryfy, tj. od 30.05.2018r. do 29.05.2019r.:

Taryfowa grupa odbiorców usług

 

Nazwa

Cena za m3odebranych ścieków brutto [zł]

 

Dopłata do mieszkańca do m3odebranych ścieków [zł]

Cena ostateczna brutto (poz.2-poz.3) [zł]

0

1

2

3

4

 

        I

Gospodarstwa domowe w tym budynki wielorodzinne

 

13,05

 

1,12

 

11,93

 

        II

Podmioty gospodarcze (zakłady przemysłowe i usługowe)

 

13,05

 

-

 

13,05

 

        III

Obiekty użyteczności publicznej

 

13,05

 

-

 

13,05

 

2) w drugim roku obowiązywania taryfy, tj. od 30.05.2019r. do 29.05.2020r.:

Taryfowa grupa odbiorców usług

 

Nazwa

Cena za m3odebranych ścieków brutto [zł]

 

Dopłata do mieszkańca do m3odebranych ścieków [zł]

Cena ostateczna brutto (poz.2-poz.3) [zł]

0

1

2

3

4

 

        I

Gospodarstwa domowe w tym budynki wielorodzinne

 

13,20

 

1,12

 

12,08

 

        II

Podmioty gospodarcze (zakłady przemysłowe i usługowe)

 

13,20

 

-

 

13,20

 

        III

Obiekty użyteczności publicznej

 

13,20

 

-

 

13,20

 

3) w trzecim roku obowiązywania taryfy, tj. od 30.05.2020r. do 29.05.2021r.:

Taryfowa grupa odbiorców usług

 

Nazwa

Cena za m3odebranych ścieków brutto [zł]

 

Dopłata do mieszkańca do m3odebranych ścieków [zł]

Cena ostateczna brutto (poz.2-poz.3) [zł]

0

1

2

3

4

 

        I

Gospodarstwa domowe w tym budynki wielorodzinne

 

13,19

 

1,12

 

12,07

 

        II

Podmioty gospodarcze (zakłady przemysłowe i usługowe)

 

13,18

 

-

 

13,18

 

        III

Obiekty użyteczności publicznej

 

13,19

 

-

 

13,19

Dopłata do mieszkańca do m3 odebranych ścieków ustalona na podstawie Uchwały nr XXXII/213/2017 Rady Gminy Bojszowy z dn. 28 grudnia 2017r.

Załączone pliki