W serwisie internetowym GPKBojszowy.pl wykorzystywane są pliki cookies. Przeglądając dalej nasz serwis, akceptujesz warunki Polityki prywatności. OK
x

Bojszowy


Oczyszczalnia w Bojszowach jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną, pracującą w systemie SBR (sekwencyjne reaktory biologiczne). Ścieki doprowadzane są systemem kanalizacji podciśnieniowej.

Ścieki oczyszczane są na drodze biologicznej przez zespół wyspecjalizowanych mikroorganizmów, w szczególności bakterii, który nazywamy OSADEM CZYNNYM.

Proces oczyszczania polega na rozkładzie większości zanieczyszczeń do prostych związków jak np. woda, dwutlenek węgla i gazowy azot, przez mikroorganizmy osadu czynnego, dla których zanieczyszczenia są źródłem pokarmu. W efekcie następuje przyrost masy mikroorganizmów. Masa ta nazywana jest osadem nadmiernym i okresowo jest usuwana z reaktorów biologicznych SBR.

Osad nadmierny stanowi odpad z procesu oczyszczania ścieków. Ze względu na cenne właściwości nawozowe lub glebotwórcze może być wykorzystywany do nawożenia gruntów lub rekultywacji terenów zdegradowanych.

Oczyszczone ścieki odprowadzane są poprzez rów opaskowy do rzeki Gostyni.

W 2013 r. wykonano projekt rozbudowy i modernizacji oczyszczalni oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie przepustowości obiektu, poprawa jakości ścieków oczyszczonych i osadów, a także wyeliminowanie uciążliwości zapachowej oczyszczalni.

Rozbudowa uwarunkowana jest dostępnością środków finansowych w nowej perspektywie 2014 - 2020.

Załączone pliki