Wprowadzanie ścieków do kanalizacja bez zawarcia umowy

  • 1 lipca, 2015
150 150 GPK Bojszowy

Wprowadzanie ścieków do kanalizacji bez uprzedniego zawarcia umowy jest działaniem nielegalnym i stanowi przestępstwo.

Na bieżąco prowadzona jest weryfikacja danych przedsiębiorstwa w zakresie  legalności przyłączy kanalizacyjnych  oraz zawartych umów o odbiór ścieków.

Wprowadzanie ścieków do kanalizacji bez uprzedniego zawarcia umowy jest działaniem nielegalnym i stanowi przestępstwo. Nielegalnym jest także wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków powstających w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą bez uprzedniego zawarcia umowy, z uwagi na wyższą cenę taryfową (ścieki te nie są objęte dopłatą gminy).

 Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy* , kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.  W razie skazania za przestępstwo, którym jest bezumowne wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, przedsiębiorstwo na podstawie art.28 ust.5 ustawy * może domagać się nawiązki na swoją rzecz w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne  wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

*ustawa – ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. [ Dz.U.2015,poz.139 j.t.].

W przypadku dobrowolnego zgłoszenia nielegalnego wprowadzania ścieków przez korzystającego z  nieruchomości przedsiębiorstwo odstąpi od kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego celem orzeczenia kary  oraz żądania nawiązki na swoją rzecz. Zaległa opłata może zostać rozłożona na raty.

Zachęcamy do pilnego kontaktu z naszym przedsiębiorstwem w celu legalizacji korzystania z urządzeń kanalizacyjnych bez ponoszenia sankcji karnych.

Preferencje prywatności

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać informacje za pośrednictwem Twojej przeglądarki z określonych usług, zwykle w formie plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na komfort korzystania z naszej witryny i usług, które jesteśmy w stanie zaoferować.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Skip to content