ZADADY ODLICZANIA WODY ZUŻYTEJ BEZPOWROTNIE (napełnianie basenów, podlewanie ogrodu, domy w budowie)

  • 22 czerwca, 2022
150 150 GPK Bojszowy

Przypominamy, że w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość wody bezpowrotnie zużytej (np. podlewanie ogrodu, utrzymanie czystości obejścia, napełnianie basenu, zużycie wody do celów budowy itp.) uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego i oplombowanego przez przedsiębiorstwo wodomierza, zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. Przepisy do w/w uregulowań:

USTAWA O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ I ODPROWADZENIU ŚCIEKÓW art. 27. Ustalenie ilości wody dostarczonej do nieruchomości:

1.Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.
4.Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
5.W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.
6.W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

Uchwała Nr XLV/310/2022 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 25 kwietnia 2022r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Bojszowy – Par. 5 pkt 7. “W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług”.

UMOWA i OWU – art. 7 pkt 3 (OWU) ” W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość wody zużytej bezpowrotnie (podlewanie ogrodu, upraw, napełniane basenów, itp.) uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na te cele ustalana jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy i oplombowanego przez przedsiębiorstwo. Plombowanie wodomierza odbywa się na wniosek Odbiorcy usług oraz na jego koszt.”

Przypominamy również o obowiązku zgłoszenia faktu korzystania z innych niż wodociąg RPWiK źródeł wody oraz ich opomiarowania!!! ZASADY opomiarowania dodatkowego źródła wody oraz odliczeń – woda zużyta bezpowrotnie (napełnianie basenów, podlewanie ogrodów):

  1. W przypadku korzystania z innego niż RPWiK lub dodatkowego źródła wody ( studnia hydroforowa) na potrzeby gospodarstwa domowego, jeżeli woda zużyta z tego źródła wprowadzana jest do kanalizacji,  klient zobowiązany jest:
    • poinformować o tym fakcie  przedsiębiorstwo,
    • zwrócić się o warunki techniczne zabudowy wodomierza i zgodnie z tymi warunkami opomiarować źródło wody,
    • zgłosić zabudowany licznik do oplombowania (koszt plombowania zgodnie z aktualnym cennikiem GPK Sp. z o.o. ).
Preferencje prywatności

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać informacje za pośrednictwem Twojej przeglądarki z określonych usług, zwykle w formie plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na komfort korzystania z naszej witryny i usług, które jesteśmy w stanie zaoferować.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Skip to content