O programie

Celem ” Programu ograniczenia niskiej emisji” jest ograniczenie emisji pyłów i gazów poprzez wymiany kotłów. Zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł niskiej emisji są poważnym problemem ekonomicznym, zdrowotnym i społecznym. Poza znacząco negatywnym działaniem na środowisko w emitowanych do powietrza spalin są również odpowiedzialne za dziesiątki tysięcy przypadków schorzeń u ludzi. problem “niskiej emisji” dotyczy zarówno dużych i małych miast, jak i również gmin wiejskich. Z problemem tym można skutecznie walczyć, czego przykładem są realizowane programy modernizacyjne. Program jest odpowiedzią na potrzeby, wynikające z dbałości o środowisko naturalne na poziomie samorządu lokalnego i podejmowania przez niego inicjatyw w tym zakresie.

“Program ograniczenia niskiej emisji” jest jedną z wielu form działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej. Główną formą dofinansowania działań proekologicznych przez fundusz jest finansowanie zwrotne. “Program ograniczenia niskiej emisji” jest inwestycją z dziedziny ochrony atmosfery, którą Fundusz realizuje poprzez udzielenie gminie pożyczki na preferencyjnych zasadach oraz poprzez umożliwienie umorzenia części zadłużenia. Podstawowym warunkiem umorzenia części pożyczki jest terminowe zakończenie realizacji zadania, zobowiązanie pożyczkobiorcy do przeznaczenia umorzonej kwoty na nowe zadania ekologiczne oraz osiągnięcie określonego efektu ekologicznego, w tym przypadku rozumie się obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z kotłowni indywidualnych, a także obiektów użyteczności publicznej. wymiana starych kotłów o małej sprawności, wydzielających do atmosfery wiele szkodliwych substancji tj.: CO,CO2, SO4, NO2, fenole, amoniak, pyły na nowoczesne kotły działające w technologii bezdymnego spalania o sprawności powyżej 80% daje lepsze rezultaty od kotłów tradycyjnych. Jako sposób potwierdzenia uzyskania przewidywanego efektu ekologicznego dla zadań z zakresu zmniejszenia niskiej emisji z procesów spalania paliw należy podać fizyczna likwidację dotychczasowych źródeł ciepła.

Wraz z korzyściami na rzecz środowiska naturalnego istnieją również korzyści ekonomiczne płynące z wymiany starych kotłów na nowoczesne ekologiczne. Najważniejsze cechy, które są wymieniane podczas podejmowania decyzji o modernizacji urządzeń grzewczych, to:

  • wysoka sprawność, w granicach 80% – 90%
  • oszczędność kosztów eksploatacji
  • wysoka efektywność ekologiczna

Wszystkie te warunki spełniają kotły retortowe z ciągłym automatycznym i regulowanym podawaniem paliwa do paleniska. Automatyczne palenisko, bezrusztowe spalanie takiej porcji węgla, jaka jest potrzebna do otrzymania żądanej temperatury powoduje że spalanie jest praktycznie bezdymne i odbywa się w sposób ciągły (w całym sezonie grzewczym), a oszczędność węgla wynosi ok 40% w stosunku do zwykłych kotłów.

Preferencje prywatności

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać informacje za pośrednictwem Twojej przeglądarki z określonych usług, zwykle w formie plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na komfort korzystania z naszej witryny i usług, które jesteśmy w stanie zaoferować.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Skip to content