Cennik opłat

NAZWA POZYCJI CENNIKA OBOWIĄZUJĄCE CENY NETTO OBOWIĄZUJĄCE CENY BRUTTO
I. ODBIÓR ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BOJSZOWY:
1. Cena za odprowadzenie 1 m3 ścieków:
Grupa I – gospodarstwa domowe w tym budynki wielorodzinne (w cenie uwzględniono doplatę Gminy Bojszowy) Stawki według aktualnie obowiązującej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bojszowy wg. załącznika nr 3.
Grupa II – zakłady przemysłowe, usługowe, podmioty gospodarcze
Grupa III – szkoły, przedszkola, urzędy państwowe, samorządowe, strażnice OSP, obiekty sportowe, biblioteki
II. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ GPK SP. Z O.O.:
1 Koszt roboczogodziny 50,00 zł 61,50 zł
2 Załadunek i rozładunek materiałów (ręcznie/1 osoba) 60,00 zł/r-g 73,80 zł/r-g
3

Koszt transportu:

a) ciągnikiem Kubota z przyczepą (3,5t)

 

120,00 zł/m-g

 

147,60 zł/m-g

b) samochód VW T-4 8,00 zł/km 9,84 zł/km
c) samochód: VW T-4 + przyczepa (3,5t) 10,00 zł/km 12,30 zł/km
4 Roboty ziemne koparką 120,00 zł/m-g 147,60 zł/m-g
5 Usługa wywozu nieczystości płynnych i przyzagrodowych oczyszczalni – Samochód asenizacyjny MAN – 2 m3 (wyłącznie na terenie gminy Bojszowy): 152,78 zł 165,00 zł
płukanie zbiornika wodą lub ściekami pod ciśnieniem 100,00 zł/m-g (min. 30,00 zł) 123,00 zł/m-g (min. 36,90 zł)
6 Usługa wywozu nieczystości płynnych i przyzagrodowych oczyszczalni – Samochód asenizacyjny MAN – 5 m3(wyłącznie na terenie gminy Bojszowy) 226,85 zł 245,00 zł
7 Czyszczenie kanalizacji i urządzeń kanalizacyjnych aktualnie obowiązujące ceny wg. załącznika nr 1
8 Ponowne przyłączenie do sieci w przypadku zamknięcia lub likwidacji z winy odbiorcy usług według rzeczywiście poniesionych kosztów – indywidualna kalkulacja
9 Inne usługi z użyciem wozów i ich wyposażenia wycena indywidualna na zapytanie klienta
10 Budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych do budynków wycena indywidualna na podstawie dokumentacji projektowej na zapytanie klienta

11

12

Podniesienie studni kanalizacyjnej na działce do wysokości terenu

Roboty ziemne – melioracyjne

wycena indywidualna na zapytanie klienta

wycena indywidualna na zapytanie klienta

13 Wykonanie otworów w betonie wiertnicą diamentową – zakres średnic 110-200 mm (koszt w zależnośći od średnicy otworu) – cena obejmuje wykonanie jednego otworu – koszt dojazdu na miejsce według ilości przejechanych km 110,00 zł 135,30 zł
160,00 zł 196,80 zł
200,00 zł 246,00 zł
14 Usługa odchwaszczarką (czyszczenie chodników i innych powierzchni z kostki brukowej, płyt betonowych i itp.) – koszt dojazdu na miejsce według ilości przejechanych km 350,00 zł/h 430,50 zł/h
   
       
15 Koszenie terenów zielonych, łąk, rowów i nieużytków (kosiarka bijakowa, kosiarki ręczne spalinowe, kosy spalinowe) wycena indywidualna na zapytanie klienta  
       
       
16 Odśnieżanie placów i dróg dojazdowych traktorem Kubota 200,00 zł/m-g 216,00 zł/m-g
dojazd na miejsce dodatkowo 20,00 zł/km dodatkowo 21,60 zł/km
       
     
III. SIEĆ KANALIZACYJNA (WARUNKI, UZGODNIENIA, ODBIORY I ITP..):
       
1 Uzgodnienie lokalizacyjne (obiekty przemysłowe, usługowe, handlowe, budownictwo wielorodzinne, osiedla mieszkaniowe) 65,04 zł 80,00 zł
2 Uzgodnienie branżowe (obiekty liniowe) – potwierdzenie przebiegu sieci, uzgodnienie trasy (kolizji z siecią kanalizacyjną) projektowanego przyłącza (wodociągowego, energetycznego    i itp..) wraz z  naniesieniem przebiegu kanalizacji na podkładach mapowych – arkusz mapy –  format A4 48,78 zł 60,00 zł
3 Uzgodnienie branżowe (obiekty liniowe) – potwierdzenie przebiegu sieci, uzgodnienie trasy (kolizji z siecią kanalizacyjną) projektowanego przyłącza (wodociągowego, energetycznego    i itp..) wraz z  naniesieniem przebiegu kanalizacji na podkładach mapowych – arkusz mapy –  format A3 65,04 zł 80,00 zł
4 Uzgodnienie branżowe (obiekty liniowe) – potwierdzenie przebiegu sieci, uzgodnienie trasy (kolizji z siecią kanalizacyjną) projektowanego przyłącza (wodociągowego, energetycznego    i itp..) wraz z  naniesieniem przebiegu kanalizacji na podkładach mapowych – arkusz mapy – format A2 89,43 zł 110,00 zł
5 Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej (w Gminie Bojszowy) (do 100 mb)*,**,*** 975,61 zł 1 200,00 zł
6 Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowo-grawitacyjnej w Gminie Bojszowy (do 100 mb)*,** 1 219,51 zł 1 500,00 zł
7 Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (w Gminie Bojszowy) (do 100 mb)*,** 1 382,11 zł 1 700,00 zł
8 Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej podciśnieniowo-grawitacyjnej (w Gminie Bojszowy) (do 100 mb)*,** 1 544,72 zł 1 900,00 zł
9 Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z pompownią ścieków (w Gminie Bojszowy) (do 100 mb)*,**,*** 1 544,72 zł 1 900,00 zł
* za każde następne rozpoczęte 25 mb jednego przyłącza, 105,69 zł 130,00 zł
** po za granicami Gminy Bojszowy dodatkowo za jedną dokumentację projektową (do 100 mb), 487,80 zł 600,00 zł
*** dodatkowy przykanalik np. do budynku gospodarczego, 162,60 zł 200,00 zł
10 Dodatkowa opłata za uzgodnienie kolizji z siecią energetyczną, telekomunikacyjną lub gazową + koszty opłat z gestorami:    
a) sieć energetyczna – Tauron* 162,60 zł 200,00 zł
b) sieć telekomunikacyjna – Orange* 243,90 zł 300,00 zł
c) sieć gazowa – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.* 243,90 zł 300,00 zł

d)

 

 

*

inne uzgodnienia

 

 

opłata może ulec zmianie wraz ze zmianą cen opłat gestorów

65,04 zł

+koszt uzgodnienia

80,00 zł

+koszt uzgodnienia

e) dodatkowa opłata za uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej wraz z pełnomocnictwem 81,30 zł 100,00 zł
11 Zaopiniowanie dokumentacji projektowej przyłącza do sieci kanalizacyjnej pod względem zgodności z wydanymi warunkami technicznymi, 121,95 zł 150,00 zł
12 Nadzór techniczny nad budową przewodu kanalizacji sanitarnej lub wykonaniem wcinki do sieci kanalizacji podciśnieniowej/ciśnieniowej na zlecenie klienta, 162,60 zł 200,00 zł
13 Wydanie duplikatu protokołu odbioru przyłącza do kanalizacji sanitarnej (nowa inwestycja, rozbudowa, przebudowa istniejącego obiektu), 20,00 zł 24,60 zł
14 Odbiór techniczny przyłącza podlicznika wody wraz z plombowaniem: 48,78 zł 60,00 zł
15 Nadzór i kierowanie robotami nad inwestycją rozbudowy sieci wod-kan wycena indywidualna na zapytanie klienta
16 Nadzór branżowy nad realizacją inwestycji zbliżających się lub kolidujących z siecią kanalizacyjną (do 1h wizyty na budowie). 40,65 zł 50,00 zł
IV. POZOSTAŁE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ GPK SP. Z O.O.
1 Usługi kserograficzne (czarno-białe):
strona – A4 0,41 zł 0,50 zł
strona – A3 0,81 zł 1,00 zł
Usługi kserograficzne (kolorowe):
strona – A4 0,81 zł 1,00 zł
strona – A3 1,63 zł 2,00 zł
2 Koszt wysyłki uzgodnień i dokumentacji projektowych na życzenie petenta (wycena indywidualna w podanym predziale cenowym zależna od gabarytów przesyłki) 20,00 zł – 30,00 zł 24,60 zł – 36,90 zł
3 Prowadzenie agencji opłat EXPERT aktualnie obowiązujące ceny za dokonywanie wpłat wg załącznika nr 2
4 Pełnienie funkcji Operatora Programu Niskiej Emisji wycena indywidualna na zapytanie klienta
5 Wynajem rusztowań wycena indywidualna na zapytanie klienta  
6 Sprzedaż gazu propan-butan (dostępny także gaz do wóżków widłowych) – całodobowa cena w zależności od aktualnej ceny dostawcy
       
     
7 Opłata miesięczna za najem placów składowych oraz innych powierzchni utwardzonych 2,00 zł/m 2,46 zł/m

 

Załącznik nr 1

Lp. Rodzaj usługi Cena netto  
1
Czyszczenie kanalizacji
do średnicy 200 mm
(sanitarnej i deszczowej)
– cena nie mniej niż 100 zł netto
Kanalizacja nowa zamulenie śladowe 8,00 zł/mb  
Zamulenie do 2/3 przekroju rurociągu 15,00 zł/mb  
Zamulenie znaczne powyżej 2/3 przekroju rurociągu 17,00 zł/mb  
2

Czyszczenie kanalizacji do średnicy 200 mm
(sanitarnej i deszczowej)

  • cena nie mniej niż 100 zł netto
  • usługa wykonana w soboty, niedziele i święta jest wyceniona o 50% więcej
450,00 zł/godz.  
3 Płukanie drenażu rozsączającego oczyszczalni przydomowej, czynności pokrewne (odkrycie wlotów i wpustów należy do zamawiającego) 300,00 zł/godz.  
4 Czyszczenie wpustów ulicznych deszczowych cena do uzgodnienia  
5 Czyszczenie studni kanalizacyjnych Wycena indywidualna na zapytanie
6

Dojazdy (wg stanu licznika km pojazdu)

  • koszt dojazdu w związku z usługą wykonywaną w soboty, niedziele i święta jest wyceniona o 50% więcej 
8,00 zł/km  

Załącznik nr 2 – Cennik opłat – Agencja EXPERT

     
wpłaty na RPWiK 3,50 *
Telefony 4,00 *
Energia elektryczna 4,00 *
Pozostałe opłaty 4,00 *
Opłaty do ZUS, US, Izby Celnej 10,00 *
Przelew natychmiastowy – dopłata 2,50  

* – nie mniej niż 0,5% wartości

UWAGA

Opłaty do ZUS, US, Izby Celnej realizowane są jako natychmiastowe bez dodatkowej dopłaty
Wpłaty natychmiastowe realizowane do godz. 13.00 wysyłane są tego samego dnia
Wpłaty realizowane po godzinie 13.00 wysyłane są rano następnego dnia roboczego

 

Preferencje prywatności

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać informacje za pośrednictwem Twojej przeglądarki z określonych usług, zwykle w formie plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na komfort korzystania z naszej witryny i usług, które jesteśmy w stanie zaoferować.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Skip to content