Cennik opłat

NAZWA POZYCJI CENNIKA OBOWIĄZUJĄCE CENY BRUTTO
I. ODBIÓR ŚCIEKÓW

Cena za 1 m3 ścieków (zgodnie z obowiązującą taryfą na terenie Gminy Bojszowy)

Grupa I – gospodarstwa domowe w tym budynki wielorodzinne

według aktualnie obowiązującej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bojszowy
Grupa II – zakłady przemysłowe, usługowe, podmioty gospodarcze
Grupa III – szkoły, przedszkolaurzędy państwowe, samorządowe, strażnice OSP, obiekty sportowe, biblioteki  
 
 
II. USŁUGI
1 Koszt roboczogodziny 32,50 zł
2 Załadunek i rozładunek materiałów (ręcznie/1 osoba) 49,20 zł/r-g
3 Transport materiałów 75,00 zł/m-g
(samochód VW T-4) 4,40 zł/km
(samochód: VW T-4 + przyczepa,  mercedes 3T) 5,25 zł/km
4 Roboty ziemne koparką   98,40 zł/m-g
5 Usługa wywozu nieczystości płynnych i przyzagrodowych oczyszczalni – Samochód asenizacyjny MAN – 2 m3:
na terenie gminy Bojszowy 135,00 zł
na terenie gminy Miedźna 165,00 zł


płukanie zbiornika wodą lub ściekami pod ciśnieniem 123,00 zł/m-g (min. 30zł)


6 Usługa wywozu nieczystości płynnych i przyzagrodowych oczyszczalni – Samochód asenizacyjny MAN – 5 m3:
na terenie gminy Bojszowy 175,00 zł
na terenie gminy Miedźna 210,00 zł
7 Czyszczenie kanalizacji i urządzeń kanalizacyjnych  wg załącznika nr 1 
8 Ponowne przyłączenie do sieci w przypadku zamknięcia lub likwidacji z winy odbiorcy usług według rzeczywiście poniesionych kosztów – indywidualna kalkulacja
9 Inne usługi z użyciem wozów i ich wyposażenia wycena indywidualna na zapytanie klienta
10 Budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych do budynków wycena indywidualna na zapytanie klienta i na podstawie dokumentacji projektowej
11 Wykonanie montażu dodatkowego wodomierza (podlicznik) wycena indywidualna na zapytanie klienta
12 Roboty ziemne – melioracyjne wycena indywidualna na zapytanie klienta
13 Różne roboty budowlane np.. malarskie, ślusarskie, wykonywanie ogrodzeń wycena indywidualna na zapytanie klienta

14

a)

b)

c)

d)

e)

 

f)

Koszenie terenów zielonych, łąk, rowów i nieużytków (kosiarka bijakowa, na wysięgniku, kosiarki ręczne spalinowe, kosy spalinowe) (ceny dotyczą jednokrotnego wykoszenia. Przy stałym zlecenu istnieje mozliwośc negocjacji):

Koszenie trawnika kosiarką spalinową wraz z wywozem i utylizacją trawy (teen do 300 m2)

Koszenie trawnika kosiarką spalinową wraz z wywozem i utylizacją trawy (teren 350 m2 – 600 m2)

Koszenie trawnika kosiarką spalinową wraz z wywozem i utylizacją trawy (teren 650 m2 – 1000 m2)

Wykaszanie kosą spalinową łąk, haszczy, trawy wraz z wywozem i utylizacją trawy (wys. powyż 20 cm)

Koszenie traktorem – kosiarka bijakowa tylna (wysoki wysyp)                                                                                      wywóz i utylizacja skoszonej trawy

Koszenie trakorem – kosiarka bijakowa na wysięgniku                                                                                                  grabienie, wywóz i utylizacja skoszonej trawy

 

 

0,54 zł/m2

0,49 zł/m2

0,43 zł/m2

od 0,86 zł/m2

86,40 zł/m-g                                       dodatkowo 21,60 zł

108,00 zł/m-g                                     dodatkowo 32,40 zł

III. SIEĆ KANALIZACYJNA (warunki, uzgodnienia, odbiory i itp..):
1 Weryfikacja map pod względem aktualnego uzbrojenia terenu w sieć kanalizacyjną  42,00 zł
2  Uzgodnienie lokalizacyjne (obiekty przemysłowe, usługowe, handlowe, budownictwo wielorodzinne, osiedla mieszkaniowe) 80,00 zł
3 Uzgodnienie branżowe (obiekty liniowe) – potwierdzenie przebiegu sieci, uzgodnienie trasy (kolizji z siecią kanalizacyjną) projektowanego przyłącza (wodociągowego, energetycznego i itp..) wraz z  naniesieniem przebiegu kanalizacji na podkładach mapowych – arkusz mapy –  format A4
60,00 zł
4 Uzgodnienie branżowe (obiekty liniowe) – potwierdzenie przebiegu sieci, uzgodnienie trasy (kolizji z siecią kanalizacyjną) projektowanego przyłącza (wodociągowego, energetycznego i itp..) wraz z  naniesieniem przebiegu kanalizacji na podkładach mapowych – arkusz mapy –  format A3
80,00 zł
5 Uzgodnienie branżowe (obiekty liniowe) – potwierdzenie przebiegu sieci, uzgodnienie trasy (kolizji z siecią kanalizacyjną) projektowanego przyłącza (wodociągowego, energetycznego i itp..) wraz z  naniesieniem przebiegu kanalizacji na podkładach mapowych – arkusz mapy – format A2 
110,00 zł
6 Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza do sieci kanalizacyji sanitarnej (grawitacyjnej, podciśnieniowej), w Gminie Bojszowy do 100mb *,**,***
1.000,00 zł
7 Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza do sieci wodociągowej w Gminie Bojszowy (do 100mb) *,**
1.300,00 zł
8 Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, podciśnieniowej) w Gminie Bojszowy do 100mb *,**
1.500,00 zł
9 Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza do sieci kanalizacyji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z pompownią ścieków (w Gminie Bojszowy) do 100 mb*,**,***
1.600,00 zł

 

*

**

***

 

 

za każde rozpoczęte 100 mb  jednego przyłącza

poza granicami Gminy Bojszowy dodatkowo za jedną dokumentację projektową (do 100mb)

dodatkowy przykanalik np. do budynku gospodarczego

 

 

   250,00 zł

   500,00 zł

   150,00 zł

 

10

Uzgodnienie i zatwierdzenie do realizacji dokumentacji projektowej przyłącza do sieci kanalizacyjnej

150,00 zł

11 Nadzór techniczny nad budową przewodu kanalizacji sanitarnej na zlecenie klienta 130,00 zł
12 Wydanie duplikatu protokołu odbioru przyłącza do kanalizacji sanitarnej (nowa inwestycja, rozbudowa, przebudowa istniejącego obiektu) 24,60 zł
13

Wykonanie wcinki do sieci kanalizacji podciśnieniowej (wcięcia do sieci kanalizacyjnej zarządzanej przez GPK Sp. z o.o. należy zlecić i uzgdonić z zarządcą. Wykonanie wcinki do sieci bez uzgodnienia i nadzoru pracowników GPK Sp. z o.o.  Będzie skutkować brakiem odbioru technicznego przyłącza oraz brakiem zgody na użytkowanie)

200,00 zł
14 Odbiór techniczny przyłącza podlicznika wody z plombowaniem (wg wyceny indywidualnej):
Koszt dojazdu 4,40 zł/km
Koszt plomby (1 szt) 3,00 zł
Koszt czynności plombowania 32,50 zł/h
15 Nadzór i kierowanie robotami na inwestycją rozbudowy sieci wod-kan wycena indywidualna na zapytanie klienta
16 Nadzór branżowy nad realizacją inwestycji zbliżających się lub kolidujących z siecią kanalizacyjną 50,00 zł
IV. INNE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ GPK SP. Z O.O.
1 Usługi kserograficzne (czarno-białe):     
strona – A4 0,30 zł
strona – A3 0,60 zł
2 Prowadzenie agencji opłat EXPERT ceny za dokonywanie wpłat wg zał. nr 2
3 Kosz wysyłki uzgodnień i dokumentacji projektowych na życzenie petenta (wycena indywidualna w podanym przedziale cenowym zalezna od gabarytów przesyłki) 10,00 zł – 15,00 zł
4 Pełnienie funkcji Operatora Programu Niskiej Emisji wycena indywidualna na zapytanie klienta
5 Wynajem rusztowań 0,31 zł za m2/24h
6 Sprzedaż gazu propan-butan (dostępny także gaz do wóżków widłowych) – całodobowa cena w zależności od aktualnej ceny dostawcy

7

 

 

 

 

8

 

Wykonywanie okresowych przeglądów budynków (konstrukcyjno-budowlany, instalacji) zgodnie ustawą „Prawo Budowlane” Dz. U. nr 89 art. 62. Powierzchnia zabudowy obiektu – do 1000m2

 

 

 

Opłata miesięczna za najem placów składowych oraz innych powierzchni utwardzonych

1.476,00 zł

za każde kolejne 100 m2 dodatkowo: 123,00 zł


2,46 zł/m2

Załącznik nr 1

USŁUGI POJAZDEM WUKO
Lp. Rodzaj usługi Cena netto  Cena brutto 
1 Czyszczenie  kanalizacji
do średnicy 200 mm
(sanitarnej i deszczowej)
Kanalizacja nowa  zamulenie śladowe 8,00 zł/mb 9,84 zł/mb
Zamulenie do 2/3 przekroju rurociągu   18,45 zł/mb
15,00 zł/mb
Zamulenie    20,91 zł/mb
ZNACZNE 17,00 zł/mb
powyżej 2/3 przekroju rurociągu  
2 Udrażnianie  wewnętrznych przewodów kanalizacyjnych w budynku od strony studni przyłączeniowej/ przyłączy do szamb itp. /     
350,00 zł/godz. 430,50 zł/godz.
3 Płukanie sączków oczyszczalni przydomowej – czas prac do 1 godziny (odkrycie wlotów i wpustów  należy do zamawiającego)    
200,00 zł/godz. 246,00 zł/godz.
4 Czyszczenie wpustów ulicznych deszczowych 35 zł/szt. 43,05 zł/szt.
5 Czyszczenie  studni kanalizacyjnych Wycena  indywidualna na zapytanie
6 Dojazdy (wg stanu licznika km pojazdu)   4,50 zł/km 5,54 zł/km

Załącznik nr 2

CENNIK PROWIZJI ZA PRZYJMOWANE WPŁATY
1 Woda 2,30 zł *
2 Telefony stacjonarne 2,50 zł *
3 Telefony komórkowe 2,50 zł *
4 Energia elektryczna 2,50 zł *
5 Pozostałe opłąty 2,80 zł *
6 Opłaty do ZUS, US, Izby Celnej 8,00 zł * przelew natychmiastowy
       
  Przelew natychmiastowy   2,00 zł **
   Płatność kartą – dopłata  2,00 zł ** 
   * – nie mniej niż 0,5% wartości    
  ** Wpłaty realizowane do 13,00 wysyłane są tego samego dnia
       Wpłaty realizowane po godzinie 13,00 wysyłane są rano następnego dnia roboczego
Preferencje prywatności

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać informacje za pośrednictwem Twojej przeglądarki z określonych usług, zwykle w formie plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na komfort korzystania z naszej witryny i usług, które jesteśmy w stanie zaoferować.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.